трънки и блогинки

Entries Tagged as 'неделна поезия'

Неделна поезия с Илойшъс: Буря

June 10th, 2007 · 4 Comments

Буря Вият се облаци черни, вихрена буря се кани; като че в мисли чемерни мръщат се тъмни балкани. По-скоро шеметни бури, по-скоро, вихри несвясни! Бура на мрак край да тури, бура душа да изясни. Пенчо Славейков

Tags: неделна поезия

Неделна поезия с Илойшъс: Daffodils

June 3rd, 2007 · 3 Comments

Daffodils I wandrered lonely as a cloud That floats on hight over vales and hills, When all at once I saw a crowd, A host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, Fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine And twinkle in the Milky Way They streched in […]

Tags: неделна поезия

Неделна поезия с Илойшъс: Спи езерото

May 27th, 2007 · 8 Comments

Спи езерото Спи езерото; белостволи буки над него свождат вити гранки, и в тихите му тъмни глъбини преплитат отразени сянки. Треперят, шептят белостволи буки, а то, замряло, нито трепва… Понякога му сал повърхнини дълга от лист отронен сепва. Пенчо Славейков

Tags: неделна поезия

Неделна поезия с Илойшъс: Тихият пролетен дъжд

May 20th, 2007 · 3 Comments

Илойшъс реши да разказва по едно любимо му стихотворение. В неделя, защото хората са по-добри в неделя. Тази сутрин, докато вън ръмеше, той си седеше на прозореца и затова естествено първото стихотворение е „Тихият пролетен дъжд“ на любимия му Николай Лилиев. Илойшъс обича много Николай Лилиев, защото мелодията на стиховете му кара малките деца да […]

Tags: неделна поезия