трънки и блогинки

Предметни области на решенията на Министерски съвет

Написано на: 26.11.2012 · Няма коментари

Визуализация на най-честите предметни области на актовете на Министерски съвет от началото на 1990 до сега.

Ако и на вас ви се играе, ето по-подробна статистика.

Категория: в картинки · свободни неща