трънки и блогинки

И аз за google translate

Написано на: 13.05.2008 · Един коментар

Услугата за автоматичен превод на Google се справя лесно с трудни неща, а лесните ѝ са трудни. Услугата се различава по досега съществуващите системи, по това, че залага преди всичко на статистически превод. Предлаганите в момента продукти за машинен превод разчитат основно на лингвистични правила, базирани граматиката на езика, подкрепени с богати речници от думи и изрази.

Google, при индексирането на съдържание за целите на търсенето, са попаднали и събрали огромно количество текстове на два езика и разполагат с уникален източник за статистически анализ. Примери за такива текстове са Библията или законодателството на ЕС, което се превежда на езиците на държавите членки, като се полага старание използваните термини да са еднакви. Беше ми любопитно да видя как се справя с някои прости изрази и ми хареса, че ги преведе по смисъл, а не буквално:
Министър без портфейл -> Minister without Portfolio
изпълнителна сила -> enforceable
действа в качеството на -> act as
По смисъла на този договор -> For the purposes of this contract
paste text -> поставите текст (само paste се превежда като паста)

Още по-добрo впечатление ми направи, как се справи със значенията на Акционерно дружество, защото ние не правим разлика в името на дружество, което се търгува на борсата и не:
Public limited company -> Акционерни дружество
Акционернo дружество -> Joint stock company

Обаче когато бъде попитана за значението на конкретни думи, услугата на Google се справя доста по-слабо от обикновен компютърен речник, като не успя да даде превод на първите не особено сложни думи като макадам, срамувам се, срастване, Богове, бодро и подобни форми различни.

Явно всеки от двата метода за машинен превод си има предимства и за най-добри резултати е нужна някаква комбинация между тях.

Категория: всякакви

Един коментар ↓

  • Хубаво ми е, когато хората коментират. Чета внимателно всеки коментар и отговарям, когато имам какво да кажа.

  • Балончо на 14.05.2008г. в 12:21ч.

    Време е и аз да го тествам…