трънки и блогинки

МВР и ДАНС искат подслушване в реално време

Написано на: 04.06.2014 · 8 коментара

Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) е изпратила писмо, с което иска да получи „пълно техническо решение, с възможност за прихващане на електронни съобщения в реално време, възможност за непрекъснато наблюдение, както и достъп в реално време до данни, свързани с дадено повикване.“

 DATO-ISP-Letter1DATO-ISP-Letter2

Адресати на писмото са „Предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги„, което означава не само мобилните и наземните телекоми, но също и доставчиците на интернет. Не знам дали писмото е изпратено и до доставчиците на интернет, но те със сигурност попадат в обхвата на посоченото определение.

Ако писмото е адресирано и до доставчиците на интернет, това означава, че целян обект на „прихващане“ няма да са само разговорите, но и всякаква интеренет комуникация.

Посоченото основание е чл. 304 от Закона за електронните съобщения. Писмото, обаче, пропуска второто изречение на чл. 304, което допуска, че има възможности тези данни да не могат да се предоставят в реално време. Исканата възможност трябва да се осигури за сметка на предприятията и да отговаря на „изискванията на ДАТО за мониторинг център“.

Нещо като кратък коментар:
 1. Ако се питате дали това не създава възможност за всеобщо подслушване – да, това е такава възможност.
 2. Ако се питате дали това е законно – да, има такива тексове в ЗЕС, копирам ги по-долу.
 3. Ако обърнете внимание кога са приети тези текстове и се чудите защо чак сега се иска такава възможност – може да не до сега управляващите да не са били толкова сигурни как ще бъдат приети.
 4. Ако се чудите защо никой не е излязъл на улицата да протестира – забравили сте 14ти Януари 2009. На тази дата тогавашния премиер Сергей Станишев и тогавашния вътрешнен министър Михаил Миков, със съдействието на тогавашния кмет Борисов, изпратиха полицията да смаже протестиращите.
 5. Ако се чудите дали е случайно, че когато същите хора отново са на власт искат практическа реализация на тези така спорни правомощия – не, не мисля, че е.
 6. Ако считате, че е време те да бъдат изхвърлени завинаги от политическия и обществен живот – закъсняваме все повече с всеки изминал ден и това писмо е само още една причина.

Ето някои от относимите разпоредби от Закона за електронните съобщения:
Чл. 304. (Доп. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, осигуряват възможност за прихващане на електронни съобщения в реално време, възможност за непрекъснато наблюдение, както и достъп в реално време до данни, свързани с дадено повикване. Когато тези данни не могат да бъдат предоставени в реално време, те се предоставят на Държавна агенция „Технически операции“ и на Държавна агенция „Национална сигурност“ във възможно най-кратък срок след приключването на разговора. Възможностите за прихващане, непрекъснато наблюдение и достъп до данни, свързани с дадено повикване в реално време, се осъществяват само по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.
Чл. 305. (1) (Доп. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., доп. – ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка прихващащи интерфейси, от които прихванатите електронни съобщения могат да бъдат предавани към съоръженията на Държавна агенция „Технически операции“ и на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Техническите параметри, конфигурацията и условията за поддръжка на прихващащите интерфейси, осигурявани от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се съгласуват със с Държавна агенция „Технически операции“ и се утвърждават от председателя ѝ.
39. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) „Обществена електронна съобщителна мрежа“ е електронна съобщителна мрежа, използвана изцяло или основно за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, които позволяват пренос на информация между крайни точки на мрежата.
40. „Обществени електронни съобщителни услуги“ са електронни съобщителни услуги, достъпни за цялото общество.
50. „Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги“ е всяко физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което осъществява по търговски начин електронни съобщения при условията на този закон.

Категория: всякакви

8 коментара ↓

 • Хубаво ми е, когато хората коментират. Чета внимателно всеки коментар и отговарям, когато имам какво да кажа.

 • Michel на 04.06.2014г. в 20:38ч.

  „Ако считате, че е време те да бъдат изхвърлени завинаги от политическия и обществен живот – закъсняваме все повече с всеки изминал ден и това писмо е само още една причина.“

  Много вярно! Ама какво да направим?! Не опитахме ли всичко? :(

  Пейо, имам и питане – Европейският съд наскоро не отмени ли евродирективата, която постановяваше задължително 100% подслушване и прихващане на трафични и телефонни данни за всички граждани?! Това не означава ли, че България трябва да отмени нашия локален закон за подслушването, или да направи сериозни корекции в него? Освен това, нали се логват данни и после се иска достъп до тях, а не е редно да се слушат телефони и интернет в РЕАЛНО време? Каква е тая лудост???

 • Michel на 04.06.2014г. в 20:43ч.

  Всъщност, ето какво прочетох при Нели О. неотдавна:

  https://nellyo.wordpress.com/2014/04/09/2006-24-4/

 • пейо на 05.06.2014г. в 13:31ч.

  Много хубаво си се сетил, Мишел! Напълно си прав, че ДАТО не следва да предприема действия, които биха противоречали на решение на съда на ЕС.

 • Тодор Петков на 05.06.2014г. в 13:40ч.

  Държавата не би трябвало да прави много неща, които противоречат на ЕС, ама на..

  А и всички управляващи са един дол дренки. Едните реват, че другите (ще) подслушват, а когато се наредят на хранилката, ъпгрейдват подлушването до следващи висини.

 • Michel на 05.06.2014г. в 15:45ч.

  Добре де, Пейо, ако ДАТО не следва да предприема действия, които биха противоречали на решение на съда на ЕС, как става така, че ДАТО предприема тези действия?! (Може ли да се оспорят пред съда тези „повели“ на ДАТО?)

  Изобщо какво става в тая държава… или да не питам?

 • OxO на 06.06.2014г. в 12:36ч.

  Намирате се в страната на Газпром. Всякакви решения на „европедерастки“ органи в ЕС се подминават с пренебрежение. Докато не се започне масов онлайн саботаж на т.нар. служби нищо няма да се постигне. Мирен преход в държави на Газпром не съществува. В момента, в който сте почнали да робувате на тази мисъл вие сте станали крепостни селяни. Няма ли насилие, погроми, малтретиране, нищо не се случва и никой не ви обръща внимание. Организирането на масов онлайн саботаж, в който да се разиграе театър как се организира взривяване на тръбопровода на Газпром и да се пращат службите като луди да ходят и проверяват на места, на които има просто кафе или катун, е най-добрия начин да бъде компрометирано подслушването и насочено срещу подслушващите. А доставчиците могат да дадат своя принос (ако са изобщо нормални организации) като прекратят всякаква доставка на интернет свързаност за министерствата и т.нар. служби. Три дни на тъмно и ще пеят друга песен. Ако те не искат … има карти къде минават оптичните трасета.

 • врати на 29.08.2014г. в 11:49ч.

  Мен пък чесно казано не ме притеснява факта че някой може да ме подслушва. Понеже няма какво да крия !!

 • Krasimira Romeova Krasteva на 09.08.2015г. в 22:37ч.

  Нямат личен живот и ни наблюдават животите. Искат секс в реално време! Извратеняци! Пуканки?

  https://geeldon.wordpress.com/2011/10/15/brain-and-satellite-surveillance-assault-and-torture/

  http://kristinerk.webs.com/apps/blog/show/43261182-remote-mind-control