трънки и блогинки

Шотландския референдум за независимост

Написано на: 17.03.2017 · Няма коментари

Шотландия не е суверенна държава. Нито Правителството, нито парламента на Шотландия имат право да насрочват референдум за независимост или по какъвто и да е друг въпрос. Правомощията на шотланските институции не произхождат от волята на шотланския народ. Какво и как може да прави Шотландия е определено и ограничени в закон – The Scotland Act, приет от парламента на Великобритания. Дали, кога и при какви условия може да има референдум за независимост на Шотландия – решава единствено парламента на Великобритания. Това е reserved matter.

Предишният референдум през 2014 е в следствие на Единбургското споразумение между правителствата на Шотландия и Великобритания. Споразумението предвиждаше правителството на Великобритания да предложи на парламента на Великобритания да делегира на парламента на Шотландия правото (но не и задължението) да проведе референдум за независимост при спазването на условия и ограничения. Важно е да се подчертае, че това е еднократнно споразумение за тогавашната ситуация, а не закон, който урежда как това става по принцип. Ограниченията са условия, които Великобритания налага относно как (въпрос, рамка) и кога (до края на 2014), такъв референдум може да бъде проведен.

Парламентът на Великобритания прие закон, който реализира това споразумение. Парламентът на Шотландия реши да се възползва от правото и възложи на правителството на Шотландия провеждането на референдум през 2014. Шотландските гласоподаватели гласуваха против независимостта.

Днес, Шотланското правителство предлага да нов референдум за независимост, след като условията на Brexit станат ясни, но преди Великобритания фактически да напусне ЕС. Това е периода на ратификация на евентуалното споразумение между правителството на Великобритания и Европейската комисия от националните парламенти или момента, в който ще стане ясно, че такова споразумение няма да има.

Mоже ли сега да се спази процедура подобна на тази от 2014та? Може, но не трябва. Решението зависи единствено от парламента на Великобритания. Той може да:

  • Не подложи темата на обсъждане.
  • Да не приеме подобен закон, защото вече са гласували против, защото не счита, че има мандат или просто защото така.
  • Да се съгласи, но да посочи дата и други условия, които най-добре устройват правителството на Великобритания – след като Великобритания (включая Шотландия) е напуснала ЕС.

По подобие на Brexit, това е сложен процес, който може да стане и много политически напрегнат. Мисля, че това е коректно описание на правната рамка, предстои да научим как се развива политическото действие.

Категория: всякакви