трънки и блогинки

Удостоверяване на време според настоящото законодателство

Написано на: 09.06.2008 · Един коментар

Весо е написал поредната великолепна статия, посветена за защитаване на авторството, чрез използване на услугата за удостоверяване на време на регистрираните Доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ). За съжаление, в областта на удостоверяване на време правото изостава значително от технологията и удостоверяването на време от ДУУ не е законово уредено и от това произтича съмнителното им правно значение към настоящия момент.

Регистрираните ДУУ, възоснова на ЗЕДЕП, могат да издават удостоверения за електроннен подпис, с които може да се доказва авторството и съдържанието на електронен документ, но не и времето на неговото съществуване. Технологията дава възможност времето да се удостовери точно и надеждно с нарочно удостоверение за време, издадено от ДУУ за всеки електронен документ. Към момента, тази технологична възможност не e правно уредена и удостоверението за време няма пряко произтичаща от закона доказателствената сила.

Разбира се, две страни е възможно да договорят ползването на услугата и така доказаното време ще има действие, но само между тях самите. В съдебен спор, обаче, удостоверението за време не би следвало да бъде прието като самостоятелно доказателствено средство. Издаването на удостоверението за време става от автоматизирана система на ДУУ, без непосредствено възприемане на процеса и затова също е невъзможно привличането на служител на ДУУ като свидетел.

Възможност, която може би съществува, е използването на вещи лица, които основавайки се на политиката и практиката на Доставчика и липсата на дани за компроментирането им, да заключат, че използваната технология гарантира надежността на записаните в удостоверението данни за време на съществуване на документа.

Категория: всякакви

Един коментар ↓

 • Хубаво ми е, когато хората коментират. Чета внимателно всеки коментар и отговарям, когато имам какво да кажа.

 • Веселин Колев на 09.06.2008г. в 14:44ч.

  Вижте, лесно е да се мине на хумористична вълна и някой да каже “ахаха, кой нотариус ще ти завери хеш”. Това, че нотариусите са технически неграмотни, а с тях и т.нар. “законодатели” е ясно от пръв поглед. Да не говорим, че от пръв поглед някои от тях са по призвание селяци и мародери. Интересна ми е обаче реакцията на хората, които ужким потърпевши от цялата идиотия, се чудят как да я оправдаят. Щом трябва да се направи нещо като хората, се почват обсъждания, обезсърчавания и какво ли още не, само и само за да има примирение с нещата. Да, може да се гарнира с тирада псувни и толкова – спираме до тук. В дъното на душата си почти никой не иска никаква промяна, защото тя нарушава по някакъв начин представите му за света, че и собствения му егоизъм сведен до простата максима “аз не се променям – ако някой иска, да се, но без мен”.

  Първо, замислете се дали искате да продължава това “електронно” безхаберие. Законите свързани с електронната търговия например, се диктуват от един адвокат, Георги Димитров, който си няма представа от тези неща, но прави лобизъм. Най-лесният начин – хванете двама-трима депутати, вашите депутати, за които сте гласували и на които следва да търсите сметка за това, че харчат парите ви. Попитайте ги какво мислят те по законодателното решение за времеподписване. Ако трябва ги преследвайте с петиции. Ако не ви обърнат внимание пишете по медии. Представяйте ясно платформата си пред тях и какво искате – а именно, вие следва да искате истински правила за електронно времеотчитане и възможност за удостоверяване на събития. Без тези неща правите електронна търговия, която е пробиваема при желание. Успокоения от типа “ама кой ще си прави труда да подправя данни за събития” е вид мозъчно лентяйство. Винаги се намира някой, който да взломи нещо. Понеже българина е бит от милиционери и ДС ченгета, много се впечатлява от физическата сила и си мисли, че като каже на някой “не барай, че ще те бия”, той ще се уплаши. Идват нови поколения хора, ако си мислите със старите методи на сплашване да си управлявате общественото устройство, забравете. Информационната ера изисква друг подход на мислене.

  Второ, в милата “татковина”, собственост на нечии татковци, няма съобразена с Интернет интеграцията на услугите система за подаване на достоверно време. Моля, нека някой ми каже NTP сървъра на Иститута по метрология към БАН. Нека някой да ми каже с кой сертификат те подписват отговорите на заявките на клиентите и прочие? Няма такава приказка – такава обществена услуга няма. Доставчиците на удостоверителни услуги си самосертифицират източниците на време. Най-често работят с GPS изградени NTP Stratum 1 сървъри. Няма да говоря за недостатъците на GPS системата откъм това, че някой ден просто Министерството на отбраната на САЩ може да дръпне шалтера за публичен достъп към навигационната система. Тогава какво правим? Време е да се купят поне 3-4 атомни часовници, ако трябва да се създаде фондация за финансирането им и да се формира система за еталониране на време, че с тези GSP-и е леко комична ситуацията.

  Трето, пълен смях е факта, че универсалния електронен подпис е признаваем, а удостоверението за време не е. Технически те са еквивалентни. Ако проследите нивото на доверие на двата обекта, ще видите, че времеудостоверяването е по-сигурно, защото при него няма човешки фактор. Това, че юристите не са им узряли главите за подобно нещо, е жалко за самите тях. Замислете се. При публична услуга за времеподписване на хеш, издателя не знае кой е подал хеша и не знае съдържанието. Следователно няма как да има конкретна пристрастност. Докато при издаване на персонален сертификат, издателя му облужва известно лице, което може да влиза в конфликт с удостоверителя или неговите лица и да бъде потърпевшо от лоша практика.

  И т.н… и т.н… Докато потребителите не натиснат оялите се “законодатели”, няма да има промяна. И ще ходите да си заверявате файловете при нотариуси. А именно нотариусите имат най-малка полза от въвеждането на удостоверения за време, признати по закон. Но е време да се спре храненето на алчни и непроизводителни прослойки от населението. Време е или да се построи модерно информационно общество, или да се мимикрира в това състояние на общество генериращо разходи, лъжедейности и нереални пари.