трънки и блогинки

„There is no reciprocity. Men …

Написано на: 06.08.2008 · Няма коментари

„There is no reciprocity. Men love women, women love children, children love hamsters.“

Категория: твит