трънки и блогинки

Този член се оставя празен

Написано на: 07.08.2008 · Няма коментари

Този член се оставя празен, може би по подобие на this page intentionally left blank. Има дзен в това оставяне на празно място. WikiPedia услужливо обяснява.

Категория: мини