трънки и блогинки

лежа скръстил ръ…

Написано на: 09.08.2008 · Няма коментари

лежа скръстил ръце зад врата и слушам Дейвид Бауи, Ленард Коен, камбаните на Ал. Невски и задаващия се дъжд

Категория: твит