трънки и блогинки

Аргументи относно третирането на трафичните данни по реда на СРС

Написано на: 30.09.2008 · 3 коментара

Към момента изглежда има консенсус, че уредбата относно събирането, ползването и съхраняването на т. нар. „трафични данни“ по чл. 251 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и свързаните с него трябва да се промени.  Едно от най-лесните предложения е да се уеднакви режима им с този на специалните разузнавателни средства (СРС) и така да се осигурят предполагаемо по-високите гаранции за ненарушаването на правата на гражданите. В тази насока са и предложените промени в ЗЕС от Минчо Спасов и представители на „Атака“.  Срещу тези промени има аргументи „за“ и „против“, които ми се иска да представя накратко.

Аргументи „Против“
1. Трафичните данни не са доказателствени средства. За разлика от информацията събрана по реда на ЗСРС, трафичните данни не могат да бъдат използвани в наказателно производство. Една от причините е, че са недостоверни, защото не са създадени като е гарантирана тяхната точност, цялост и непроменимост.

2. Ролята на трафичните данни е да послужат като индикация за възможно престъпно деяние, а не за доказването му. Използването на СРС и нарушаването на тайната на съобщенията трябва да се базира на основателно съмнение, което може да възникне или в подкрепа на което може да послужат трафичните данни. Един и същ режим за причината и следствието е нелогичен и ненужно тежък.

3. Органите на разследването в не-електронния свят имат възможност да събират такава информация без допълнителни усложнения. Както може да се изисква съдействие и да се събира информация относно местонахождението и съобщенията на лицата във физическия свят, без да е нужно допълнително разрешение, така трябва да може и в електронния.

4. Съдът ще бъде залят от искания. Предполагаемият обем и нуждата за аргументация и преценка на всяко отделно искане ще забави допълнително вече тежкото функциониране на съдилищата.

5. Конституцията гарантира защита само на съдържанието на съобщенията, но не и информацията относно тях. Правата на гражданите са засегнати в много по-малка степен, ако компетентни органи научават само с кого, къде и колко, но не и какво са общували гражданите.

Аргументи „За“
1. Трафичните данни са различни от информацията събирана по Закона за СРС, но правата, които застрашават, са едни и същи. Цел на ЗСРС е да гарантира мерки за защита на правото на лична неприкосновеност и тайната на съобщенията. Събирането и ползването на трафичните данни създават предпоставка за увреждането точно на тези права в съизмерима, ако не и по-голяма степен и затова е нужно да се отнасяме по един и същ начин към тях.

2. Събираната по реда на чл. 251 ЗЕС и Наредба 40 информация обхваща информация относно всички електронни комуникации на едно лице и неговото местоположение за значителен период от време. Тази информация не само е с огромна точност, но е и във вид, който позволява лесно да бъде анализирана. Обемът събираните данни и леснотата за извличане на информация от тях, относно съществени аспекти на личния живот създава възможност за сериозно нарушаване на правото на лична неприкосновеност.

3. Досега съществуващия ред дава възможност на дознател, следовател или агент на ДАНС да поиска информация за което и да е лице. Броят на тези лица се измерва в хиляди, а искането не подлежи на  санцкия и преценка дали е обосновано. Нужна е преценка на трето независима страна, защото сегашната процедура не дава гаранции за злоупотребата с тези правомощия, а вече имаме и данни, че това се прави.

4. Нужно е да бъдат осигурени гаранции, че операторът на комуникационната среда не използва неправомерно събираните данни. Гаранциите по отношение на разследващите органи трябва да са по-големи, защото те имат възможността не само да концентрират информация от различни източници, но и имат възможности за влияние и репресия, с които може и да злоупотребят.

5. Конституцията е писана през 1991 година.  Техничските възможности са се променили и са се създали множество нови възможности за увреждане на защитените права. Разпоредбите трябва да се тълкуват разширително с оглед новата действителност и с цел осигуряване адекватна защита на гражданите.

Категория: всякакви

3 коментара ↓

 • Хубаво ми е, когато хората коментират. Чета внимателно всеки коментар и отговарям, когато имам какво да кажа.

 • Вени Марковски на 30.09.2008г. в 16:18ч.

  Само едно допълнение към казаното по-горе: не приравнявай съдържанието на съобщението с информацията за самото съобщение. Забранено е да ти се отваря писмото, което пощальонът ти носи у дома, но не е забранено (а много от съседите ти го правят) да се види кой ти пише, кога го е пратил и т.н. Да не говорим, че за разлика от електронното писмо, често може да се случи хартиеното да изчезне по пътя, особено ако е под формата на СД, книга или нещо, за което в пощата имат съмнение, че е ценно.

 • nellyo на 30.09.2008г. в 19:29ч.

  Днес в 24 часа има една страница интервю на министър Тачева по въпроса. Възложила е на експертите си в измененията на ЗСРС да вземат предвид и достъпа до трафици – ако съм я разбрала правилно. Но как ще ги вземат предвид – остава открит въпрос.

  Като казваш накрая конституционните разпоредби да се тълкуват разширително, може би трябва да се уточни, че защитата трябва да се разпростре и върху новите среди – а не изключенията от защитата да се прилагат разширително.

  Ако обаче защитата се разпростре – валиден е аргументът за риск от затрупване с искания за преценка. Пита се има ли разумно „примиряване“ на (1) защита + (2) бързина и ефективност.

 • Bogomil на 01.10.2008г. в 11:03ч.

  @Нели: Достъпа до трафици ще наследни и малко измени ‘холандския модел’ или съхранение на трафици и анализа им в реално време