трънки и блогинки

Фиеста

Написано на: 03.12.2004 · Няма коментари

Последните няколко поста на Йовко ме накараха да се замисля за щастието и аз лично за себе си го видях и в много малки неща около мен, а не като някаква далечна блестяща утопия.

Хубав повод за това стихотворение на Жак Превер, което отразява до голяма степен моята лична представа за щастието:

Фиеста

И чашите бяха опразнени,
и бутилката – с гърло разбито,
и вратата беше заключена,
а леглото – широко открито.

И безбройни звезди от стъкло
ни предсказваха щастие в тая
като в приказка великолепна,
отдавна неметена стая.

И аз бях мъртвопиян
и с бумтящо от радост сърце,
а ти беше пияна и жива,
и гола в мойте ръце.

Жак Превер
Превод: Валери Петров

Категория: Жак Превер · за четене · хубави неща