трънки и блогинки

Election Day Formula

Написано на: 04.11.2008 · Няма коментари

Election Day – the Tuesday after the first Monday in every quadrennial November.

Категория: твит