трънки и блогинки

def: beauty sleep

Написано на: 05.11.2008 · Няма коментари

beauty sleep е количество сън, достатъчно да не се загрозяваш от блъскане по ъглите

Категория: твит