трънки и блогинки

Open Source Patenting

Написано на: 13.01.2005 · Няма коментари

Тази статия описва накратко идея за пренасяне на модела за лицензиране, познат ни от лицензите за свободен софтуер в сферата на изследвания в областта на биотехнологиите. Оказа се, че резултатите от развойната дейност в тази сфера биват патентовани, заедно с научните методи и технологии използвани за постигането им. Тези патенти се използват като средство за извличане на печалба, а заедно с това и за оказване на влияние върху конкуренцията.

Идеята този път е обект на лицензните споразумения да са точно тези методи и технологии. Проектът предоставя набор от средства и методи за свободно ползване, срещу добре познатото задължение резултатите от използването им да бъдат предоставени под същите условия.

Познато, нали?

Категория: всякакви