трънки и блогинки

Ролята на ДС в комунистическата държава

Написано на: 16.11.2008 · Няма коментари

Темата за Държавна сигурност винаги ме е интересувала и с интерес прочетох книгата „Машина за легитимност – ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава“. Основната теза на автора Момчил Методиев, е че ролята на ДС е била не само като репресивен орган, а като основна структура, която е осигурявала стабилност на режима. Много е интересно да се прочете за различните периоди, през които преминава ДС и използваните средства за въздействие. От началните силови методи на физическа саморазправа с враговете на режима, през постепенното обхващане и поставяне под контрол на всички обществени дейности, ДС, преди края на съществуването си, се превръща в орган, чиято основна функция е манипулацията на личното съзнание и общественото мнение, чрез методи, които не се различават значително от използваните днес по цял свят.

Беше ми изключително интересно да прочета проучването, но ми направи лошо впечатление едностранната оценка, която авторът дава. Цел на книгата е да спомогне за осмислянето на близкото минало, но не забелязах и опит за баланс – всички изводи се  основават на неизказаната аксиома, че управлението на БКП е лошо за страната и каквото и да е правила ДС, то също е било само лошо. Заключения за недобро функциониране на службите се редуват с негативна оценка на все пак постигнатото, като от приведените цитати тези изводи, не са недвусмислени.  Не бих се учудил на подобен подход във вестникарска статия, но според мен историческите изследвания трябва да представят многостранен анализ, а не изводи, които могат да се изкажат с просто изречение.

Не мога да твърдя, че книгата е зле написана или че изводите на автора не отговарят на истината, но бих я препоръчал като добре защитена, макар и едностранна, теза за периода.

Категория: за четене