трънки и блогинки

„проблемата“ е ня…

Написано на: 23.12.2008 · Няма коментари

„проблемата“ е някаква дублетна или архаична форма, а не просто грешка?

Категория: твит