трънки и блогинки

Phonetic Traditional

Написано на: 09.01.2009 · Няма коментари

За радост налагането на нова фонетична подредба в Windows Шиста се е провалило. Новото име на познатата подредба е Phonetic Traditional.

Категория: твит