трънки и блогинки

Всяка трета е голяма. От съображения за сигурност

Написано на: 26.03.2009 · Няма коментари

Обичам да получавам писма до произволната комбинация, дадена в отговор на въпроса дали ел. пощата ми се пише с малки или големи букви.

Категория: твит