трънки и блогинки

Не останаха истински електрони в мойта орбита

Написано на: 13.04.2009 · Няма коментари

Получих значка от CERN за духовна съпричастност към проекта. Гол протон ме гони, мамо, ядрото изписка, мойте неутрони, мамо, иска да натиска…

Категория: твит