трънки и блогинки

колкото повече с…

Написано на: 19.05.2009 · Няма коментари

колкото повече си играя в WolframAlpha, толкова по-ясно осъзнавам, че не задавам точни и конкретни въпроси

Категория: твит