трънки и блогинки

Преслава блъска кола, жертви няма

Написано на: 21.05.2009 · Няма коментари

Преслава блъсната от кола. Нищо ѝ няма, но няма да записва 3 месеца. Търси се камион.  „Да те поздравя лиии?“

Категория: твит