трънки и блогинки

Миков умора няма

Написано на: 03.06.2009 · Няма коментари

Отново опит за изменение в ЗЕС, за безконтролно подслушване, но този път „Мотивите на законопроекта са с гриф ‘Секретно’ „ rt @smonev

Категория: твит