трънки и блогинки

сватба

Написано на: 13.06.2009 · Няма коментари

от близката ритуална зала се чуват изстрели. балдъзи дебелогъзи с тави тичат по алеите на парка. мятат конфети и залягат…

Категория: твит