трънки и блогинки

27.07.2009

Написано на: 27.07.2009 · Няма коментари

Докато Франция се опитва да намери по-малко противоречащ на конституцията ѝ начин да прекратява интернет достъпа на набедените за пирати, Вивиан Рединг — комисар за медии и информационно общество заявява, че явлението „пиратство“ се дължи на провала на бизнес моделите, които носителите на права се опитват да наложат. В изказване, което маркира приоритетите за петте години, които следват изтичането на настоящия ѝ мандат, тя поставя акцент върху насърчаването на богатството и достъпността на цифрово съдържание. Вече дори и за ресорния еврокомисар, е очевидно, че е неприемливо огромна част от населението на Европа под 30 години да е ежедневен закононарушител. Мерките, които предвижда са създаване на единен европейски пазар и на правата за ползване на произведения, насърчаване цифровизацията на създадено съдържание и облекчаване достъпа до него. Поставя се и въпросът за създаване възможност да се ползват произведенията, чийто права не се упражняват или принадлежат неизвестно на кого. §

ЕС възнамерява да търси санкции за Швеция заради това, че никак не бърза да въведе мерките, описани в Директивата за съхранение на трафичните данни.  Това е същата регулация, която у нас бе използвана като единствен аргумент за създаването на чл. 251 от Закона за електронните съобщения. Швеция, считайки се за лидер в опазването на личната неприкосновеност, намира намерението на ЕС да я санкционира като добър повод за проверка дали Директивата съответства на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Шведски представители твърдят, че предложените мерки са скъп и неефективен инструмент за защита на права и считат, че съдът би постановил, че противоречат на ЕКПЧ. Напомнят, че националната сигурност на Холандия, Австрия и Гърция също би трябвало да се определи като застрашена, заради липсата на информация относно комуникациите на гражданите им.§

Авторът на становището, което квалифицира използването на мъчения срещу задържани без срок и обвинение като „подобрени техники за разпит“,  преподава международно право. По време на негова лекция заинтересовани решават да демонстрират и получат тълкувание от източника, дали един добил публичност подсилен метод на разпит не е мъчение. Въпросът обижда професора, който вероятно се счита неразбран. В негова предишна статия той опитва да обясни, защо законите предимно пречат, а изпълнителната власт трябва да има неограничени правомощия, когато същестува опасност, идентифицирана от самата нея и отново среща учудване на хората, които си мислят, че говорят с военен, а не с юрист.§

Ако се отнасяте небрежно към съхранението на лични данни и информация за разговорите, рискувате някой да ползва информацията за местожителството ви, за да застане с високоговорител пред дома ви и да ви излага пред съседите.§

Категория: кратки