трънки и блогинки

Мюсюлмандемокра…

Написано на: 29.09.2009 · Няма коментари

Мюсюлмандемократичен съюз е верска партия, докато Християндемократичен съюз – не е

Категория: твит