трънки и блогинки

Прочетете бележ?…

Написано на: 02.11.2009 · Няма коментари

Прочетете бележктие на Минчо Спасов по предложенията за промени в ЗЕС: http://tinyurl.com/yz53rht

Категория: твит