трънки и блогинки

работи културни, тънки и литературни

Написано на: 26.11.2009 · Няма коментари

Има работи културни,
тънки и литературни,
във които е добре
никой да не разбере
зашифрованата мисъл,
както и защо си писал.

Мария Донева

Категория: твит