трънки и блогинки

Ясни приоритети:…

Написано на: 01.12.2009 · Няма коментари

Ясни приоритети: НС реши допълнително да ореже субсидията на БАН и да преразпредели освободените средства към фонд „Земеделие“ via@iestankov

Категория: твит