трънки и блогинки

Отнемане на свободата, под предтекст на защитата й

Написано на: 09.12.2009 · 21 коментара

Конституционният съд на Румъния обяви за противоконституционен в неговата цялост закона, с който се въвежда задължително събиране на данни относно електронните съобщения на гражданите. Проектозакон, който въвежда по-широко задължение за събиране на данни относно всякаква електронна комуникация е внесен за обсъждане в нашето Народно събрание.

Решението е изключително съдържателно и интересно, но същевременно е и тежък за четене текст. Препоръчвам да го прочетете в неговата цялост, като в този пост искам да подчертая само някои от ключовите положения.

Някои основни моменти в румънският закон и сравнение с уредбата им в нашия проект:
1. Румънският закон позволява използването на информацията само при работа по тежки престъпления, докато при нас, на практика, тази информация може да се ползва при разследване на всички престъпни деяния.
2. Предвиденият срок за съхранение на данните е 6 месеца. У нас е 12.
3. Изисква разрешение от председателя на съда, който разглежда започналото наказателно дело. При нас, разследващият орган не предоставя мотиви или основания, които съда да може да провери, а председател на районен съд проверява единствено дали е спазена формата на искането.
4. Предвижда изрични санкции за нарушаването на закона. Такива при нас липсват, с изключение на увеличаване размера на глобата за незаконно нарушаване неприкосновеността на кореспонденцията.

Въпреки по-леките мерки и по-сериозните защитни процедури, румънският КС намира защитите за недостатъчни и неподходящи да отговорят на опасението от нарушаване на основни човешки права.

Искам да обърна специално внимание на някои от изводите, които ми направиха най-силно впечатление:

 • Нарушените, чрез предвиденото задължение за събиране на данни, права на тайна кореспонденция и лична неприкосновеност са важна част от правото на личен живот, което представлява основа на свободата на всеки човек.
 • Чрез предвидените мерки, лицата, ползващи публичните съобщителни мрежи са подложени на постоянна намеса в личния им живот, отнета им е тайната на кореспонденцията и са лишени от възможност за свободно изразяване. Единствената оставена възможност е личното общуване, което изключва възможността за използване на основните съвременни средства за комуникация.
 • Мярката се прилага по отношение на всички, независимо дали са извъшили престъпление или са обект на разследване. Това е вероятно да преобърне презумпцията за невинност и да превърне всички потребители на електронни съобщителни услуги или публични мрежи в заподозрени в извършването на терористични актове или други тежки престъпления.

Като вероятен отговор на широко използваният и унас бланкетен аргумент, че „Европейския съюз го иска“, румънския Конституционен съд припомня, че:

„Общностният акт (Директивата) предвижда задължение за страната-членка да постигне определен правен резултат, но не задължава използването на определени мерки за неговото постигане. Страните имат свободата да адаптират директивата, като се съобразят с особеностите на местното законодателство и мироглед.“

Друга относима и за нас забележка е: „Законодателят не определя какво означава заплаха за националната сигурност, а при липсата на ясни критерии, някои обикновени действия могат да бъдат своеволно и превратно представени като такива заплахи.“

Заключението синтезира, изключително добре, резултата от предвидените мерки като: „Унищожаване на демокрацията, под предтекст на нейната защита“ и трудно мога да го кажа по-кратко и по-точно. Моля, прочетете цялото решение — определено си заслужава.

Категория: свободни неща

21 коментара ↓

 • Хубаво ми е, когато хората коментират. Чета внимателно всеки коментар и отговарям, когато имам какво да кажа.

 • x10 на 09.12.2009г. в 11:35ч.

  Знаех си, че сме най-тъпите на Балканите. Съдба …

 • И.Е. Станков на 09.12.2009г. в 12:01ч.

  Браво на румънците!

 • Иван на 09.12.2009г. в 12:03ч.

  Мисля че текста трябва да се преведе на Български, за да може да се тиражира по-успешно. За предпочитане от някой с юридически познания.

 • пейо на 09.12.2009г. в 12:28ч.

  @Иван
  Помислих си го, но е наистина тежък текст. Този, който ще го преведе наистина ще си заслужава да получи пари.

 • zaveqna на 09.12.2009г. в 13:37ч.

  Имам опит с подобни текстове и ако не ме домързи ще го преведа без пари :) но нищо не обещавам, защото е доста дълъг :) Резултати най-рано в седмицата след 18ти, щото дотогава няма да имам и време :)

 • Gerber на 09.12.2009г. в 15:33ч.

  Правилно решение на Румънския съд. Колко пъти ще се обсъжда в България, след като вече общественото мнение отхвърли това?

 • Делян Делчев на 09.12.2009г. в 16:03ч.

  Всъщност мотивите на Румънсият съд са абсолютно същите, с които излезе Електронна граница и други граждански организации, когато бе предлагана нашата Наредба 40. Дефакто няма никаква ключова разлика. И там, и тук решението пада в съд. Това показва принципната несъвместимост на подобни решения по начина, по който се прокарват с конституцията и правата на гражданите. Разбира се ние имаме и крачка в тази посока където Миков, тогава министър на МВР казва „Криворазбраните граждански права пречат на полицията да си свърши работата“. Сиреч на кривото МВР гражданските права му пречат. Текущото действащо законодателство е еквивалентно на отхвърленото от Румънският съд решение (тоест по аналогия можем да твърдим, че и то е проблематично). Но новото предложение изключително разширява правото на достъп и случаите при които то да се иска, както и предвижда механизми за злоупотреба и заобикаляне на съдебно решение, да не говори,м че изискването за мотивацията на съдебното решение е значително олекотена. Това предложение е вече на комисия, а другата седмица ще се гласува в парламента.

 • Богомил Шопов на 09.12.2009г. в 16:13ч.

  Утре съм в комисията в Парламента. Да видим какво ще стане.

  Бого

 • zaveqna на 09.12.2009г. в 16:19ч.

  стискаме палци :)

 • Anonymous на 14.12.2009г. в 15:07ч.

  Решение на Конституционния съд № 1258 от 8 Октомври 2009

  РУМЪНИЯA
  Конституционен съд
  РЕШЕНИЕ№ 1258 (1) от 8 октомври 2009

  Имайки впредвид възраженията за противоконституционност на клаузите на Закон № 298/2008 относно задържане на данните придобити или обработени от публични доставчици на електронни комуникационни услуги или доставчици на мрежови връзки както и за изменението на закон 506/2004 относно обработката на личните данни и защитота на личния живот в областта на електронните комуникации,
  Ioan Vida – президент
  Nicolae Cochinescu – съдия
  Aspazia Cojocaru – съдия
  Acsinte Gaspar – съдия
  Petre Lăzăroiu – съдия
  Ion Predescu – съдия
  Puskás Valentin Zoltán – съдия
  Tudorel Toader – съдия
  Augustin Zegrean – съдия
  Simona Ricu – прокурор
  Claudia Margareta Krupenschi – помощник-магистрат

  (на разположение и във формат PDF)
  (процедурни бележки –не преведени)
  (Бележки относно мненията на страните,на Прокурора,на Букурещкия трибунал, Правителството и Омбундсмана –не преведени)
  Съдът,
  След като проучи отпратките на трибунала, гледните точки на правителството и омбундсмана, докладът, написан от докладващия съдия и мненията на настоящата страна, заключенията на прокурора,законните постановления в диспута, докладвани на конституционните клаузи,както и закон 47/1992, заключи следното:
  Конституционния съд е законно насрочен и според чл.146, алинея d от Конституцията, както и чл.1 параграф (2), и членове.2, 3, 10 и 29 от закон №.47/1992, е компетентен да реши възраженията за противоконституционност.
  Предметът на противоконституционно възражение е, според отпратките на трибунала постановленията на закон № 298/2008 относно задържането данни придобити или обработени от публични доставчици на електронни комуникационни услуги и ли публични доставчици на мрежови връзки, както и измененията на закон № 506/2004 относно обработката на личните данни и защитата на личния живот в областта на електронните комуникации публикувани в Official Monitor of Romania, Част I, №. 780 от 21 ноември 2008. Въпреки че авторът на възражението критикува закон № 298/2008 в неговата цялостр, той все още индивидуализира клаузите на чл. 1 и чл 15 от закона, със следното съдъържание:
  Чл.1 – „(1) Настоящият закон установява задълженията на публичните доставчици на електронни комуникационни услуги и доставчици на мрежови услуги да задържат реални данни, придобити или обработени по време на тяхната дейност за доставка на електронни комуникационни услуги с цел да ги упълномощи пред компетентните власти да ги използват в дейности на изискване, защита и обработка срещу сериознии престъпления..

 • Bogomil A. на 30.12.2009г. в 16:14ч.

  Сега има пак същите моменти с робство, но дори по голямо от преди. Защо ли?… Искат да знаят когато говорите срещу тях там където цари истинската Свобода на словото – Интернет.
  След като се уплашиха от Интернет и свободата която изникна. Почнаха да творят и закони за това. ЩЕ ЗАГУБИТЕ ДОВЕРИЕТО В ТЯХ!

  (За картинките и доброто оформление + цялото съдържание може да си изтеглите файла от:
  http://www.mediafire.com/file/iemjnkkijmk/Svoboda_na_Slovoto.pdf
  или
  http://www.filefactory.com/file/a15b9h3/n/Svoboda_na_Slovoto.pdf )

 • Dean Dachev на 31.12.2009г. в 05:48ч.

  АЗ ПА ИСКАМ МВР ДА СЛЕДИ БЕЗКОНТРОЛНО ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОНА МИ ДАЖЕ !!! Не ви ди ли писна от мушенгий , измами и лъжи.Упреквате държавата и все не сте доволни от нея , е това е начин да се намали престапността измамата и всичко незаконно ЗА ТОВА АЗ ГО ПОДКРЕПЯМ !!! Вижте как е в СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ?
  Причината поради която всеки се страхува от това е защото малко или много живота му е изпълнен с измама и лъжа,а след това се оплаква от държавата и вика „Тези политици само крадът , нищо не правят за нас“ , а в същия момент той самият , се опитва да мами държавата ….. НАУЧЕТЕ СЕ ДА ЖИВЕЕТЕ ЧЕСТНО , СЛЕД КАТО ОБАЧЕ НЕМОЖЕТЕ ДА СЕ НАУЧИТЕ , ДЪРЖАВАТА ЩЕ НИ НАУЧИ – И АЗ МНОГО ЩЕ СЕ РАДВАМ АКО СТАНЕ ТАКА!!! Не ми говорете за морал и за лична свобода …. морала отдавна го няма в хората.Замислихте ли се с колко % ще намалеят престъпленията , нарко бизнеса , ДДС измамите …. ЩОМ ЩЕ ПОДКРЕПЯТЕ „НЕ ИСКАМ МВР ДА НИ СЛЕДИ ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОН“ , СЛЕДТОВА НЕДЕЙТЕ ДА НЕДОВОЛСТВАТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА

 • Делян Делчев на 01.01.2010г. в 17:57ч.

  @Dean – Първо се запознай как точно е в щатите и после давай пример. Аз бих искал и у нас да е като там, но за съжаление не е. В мното отношения предложението за промяна е значително по-разпуснато и по-безконтролно, отколкото БЕШЕ ВЕЧЕ НЕ ДЕЙСТВАЩИЯТ патриотичен акт.

  Второ, ние значително изместваме темата на дискусията тук.
  Както съм казвал и преди:

  Тя НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ дали полицията да има право на достъп до тази информация или не, тъй като ТЯ ВЕЧЕ ИМА ПРАВО, въз основа на ЗСРС, както и на сега действащият ЗЕС.

  Тя НЕ МОЖЕ И ДА БЪДЕ дали се прилага ЕС директива или не, тъй като ТЯ ВЕЧЕ Е ПРИЛОЖЕНА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, и това е потвърдено ОТ СТАНОВИЩЕ НА ЕК още миналата година.

  Както министър Цветанов казва в самото обсъждане на първо четене на съответните нови промени в парламента (предпоследното изказване), целта на промените е да се изнесат повече случай на достъп извън балансираният и контролиран от комисията за СРС в парламента (направена след осъждане на държавата в стразбург) ЗСРС, в ЗЕС (който не е закон с такова предназначение) – ЗА ДА СЕ ОЛЕКОТИ КОНТРОЛЪТ И ДА СЕ СПЕСТЯТ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА МВР.

  Сиреч драги Деан, тук ние вече дори знаем колко точно струват гражданските права – предположените спестени пари от бюджета на МВР.

  В този смисъл дискусията може да бъде единствено и само, колко, и дали, допълнително да се разширят правата за достъп на МВР върху трафичните данни на гражданите.

  Както и дали да се приемат промените в този им калпав вид, предвиждащ в член 250б стабилен механизъм за заобикаляне на контролът предвиден в същите промени.

  Никой не се бори с правото на полицията да достъпва такива данни, без да се нарушава конституцията. ТОЕСТ, КОГАТО ИМА ПРЕДПОЛОЖЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. Тъй като обаче по конституция полицията не е оторизирана да определя дали някой е престъпник или не, това означава, че трябва да има 100% предварителен съдебен контрол и разрешение. В предложените промени (както и в сега действащият ЗЕС) такъв е предвиден.
  Но също така член 250б допуска достъп, който да не бъде регистриран от оператор, и следователно автоматично превръща изискването за съдебен контрол и регистрация, изцяло доброволни въз основа на вътрешни процедури в МВР.

  Това създава техническата възможност ПОЛИЦАИ ДА ИЗВЪРШАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, тъй като (вкл. след становище на ЕС) не може да съществува презумпция (и тя е противоконституционна и да си я помислиш даже), че гражданите са по подразбиране виновни (и следователно само невинният няма какво да крие), или че държавните служители са вечно невинни.

  Няма принципно противоречие между целите на правозащитниците и държавните служби. Просто предложеното законодателство съдържа потенциял да ражда престъпност, и това означава, че превръща дори използващите го в потенциални престъпници.

  Закон който допуска извършване на престъпление и не създава механизъм за контрол автоматично бива класифициран от мен като калпав закон.

  За мен законът в тази си форма е недопустим. И има нужда от изключително сериозна редакция или направо да си остане дейсващият сега ЗЕС с допълнено минимално изискване за време на реакция, който както вече всички знаем от последните акции е напълно достатъчен за да се противодейства на престъпността, стига служителите на МВР да познават законите, които както всички външни и вътрешни одити на министерството показват, е най-голямата слабост на министерството.

 • krlkirilov на 02.01.2010г. в 10:43ч.

  @Dean Dachev
  1. МВР вече имаше законен достъп през пасивен терминал, за времето между приемането на наредба 40 и отмяната на тази наредба от ВАС. През това време престъпността не само, че не намаля, а даже се увеличи. Защо мислиш, че като приемат този ЗЕС престъпността ще намалее?

  2. Явно не си запознат как е уреден този въпрос в САЩ (много хора в България смятат САЩ за полицейска държава). Ето как е уреденно това в САЩ:

  „The right to anonymity of an individual is secured by constitutional clauses and universal declarations. Every person has the right to be safeguarded against unlicensed and unnecessary interference of the government in his/her affairs, documents and belongings that are personal and private in nature.

  This right is protected by the United States Bill of Rights. As per Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights adopted and proclaimed by the General Assembly of the United Nations, „No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.“ The right to anonymity includes right to online anonymity too.“

  3. Ето и една конкретна причина защо МВР не трябва да има достъп до трафичните данни без предварително съдебно разрешение и само за тежки престъпления.

  http://www.youtube.com/watch?v=rx1NrUmd_Pw

  http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2007/07/13/359239_policiiata_privikva_bloguri_zaradi_protestite_za/

  http://yurukov.net/blog/2007/07/15/nsbop_razsledvat_blogyr_vyv_vryzka_s_protestite_za_strandja/

 • Весина на 04.01.2010г. в 11:17ч.

  с риск да ме оплюете, аз съм съгласна да ме „проверяват“-чунким като до сега такъв контрол не беше легализиран не се осъществяваше ли? Ако го въведат, поне ще остават „следи“ кой кога те е подслушвал/ може би, не дай Боже/.Освен това, ако този им е поблема на МВР да се справят с престъпността-да им помогнем. Не е ли по-драстично нарушение на права когато те ограбват, убиват и прочие от това да ни подслушват? Хора, живееме в джунгла – за какви свободи говорите?

 • Делян Делчев на 04.01.2010г. в 14:51ч.

  @крлкирилов: точно това казвам и аз, ние вярваме, че САЩ са полицейска държава, но достъпът до тези данни не е равноправен във всеки щат (както не е и в ЕС) и се регулира толкова много, с много тежки наказания и публични регистри, че далеч не е безобиден. Спечелените дела срещу АТТ и държавата след патриотичният акт показват самият факт на общественият контрол срещу злоупотребите. Нещо което не само, че не е предвидено, но дори няма и идея за това в новото предложение.

 • Делян Делчев на 04.01.2010г. в 14:57ч.

  @Весина: ако ти си съгласна да те проверяват безконтролно, аз все пак не съм. При доброволно съгласие мисля, че нямаме нарушение на закон или конституция, така че технически какъвто и да е законът би трябвало депозирайки съгласие при тях те да си те проверяват без да получат правото на такова за другите граждани. Така хем ти ще си щастлива, хем и аз.

  Иначе в сега действащият закон е много важно да се знае, че:
  Той реализира изискването на ЕС директивата и това е потвърдено със становище от ЕК.
  В него е предвидена много по-добра система за контрол, отколкото в новопредложеният закон, макар предложителите да ни лъжат, че не е така. Достъп до информацията в момента се позволява въз основа на ЗСРС, където не само, че има сериозни правила и контрол (описани в специален закон) но и подлежат на обществен контрол чрез комисията за контрол над СРС, която има вменени контролни функции, за разлика от новото предложение, да имаме наблюдение от комисията за лични данни, която няма контролни функции, при на практика доброволна регистрация в нея при употребата на интерфейс. Тоест имаме доброволна регистрация плюс невменен контрол в новото предложение, за разлика от задължителната регистрация и вменен контрол в сега действащото законодателство.
  Реално на крива ракета контролът и пречи.

 • Весина на 04.01.2010г. в 15:11ч.

  Приятели, констатациите за чушкопека припомнят едно важно правило, забравяно от „а-каде ми-чно“ изживяващите се хора-а именно: че всяка мярка е добра, когато е съобразена с условията, при които ще се прилага.Гадно е да те подслушват, наблюдават и прочие нарушения на личното пространство, но не е ли по-гадно да те грабят, нападат, убиват и т.н.? Колегата, който е написал, че само скучните, тъпи и прочие хора се съгласяват да им контролират интернет-пространството, със сигурност НИКОГА не се е докосвал до човешки съдби които целоживотно се борят да намерят убиеца на роднини / за съжаление и деца/ или да си върнат отнетото жилище, за което цял живот са спестявали, и др.подобни нещастия! Моля, не се правете на европейци, когато все още изнасилват невръстни деца и бабички-мумии-докато сме джунгла, е по-добре да излезем от нея, отколкото да казваме че нещо в нея не ни харесва-все още всичко в нея става по нейните „закони“/“законите на джунглата“/. Айде сега колегата да излезе да ми каже колко съм тъпа, скучна, неграмoтна и прочие квалификации, които нямат нищо общо със задълбочения анализ на БГ-условията и съответстващите им мерки Лозунгите винаги звучат красиво, но нe
  винаги „функционират“ добре.Ако бяхме що-годе нормална държава, естествено че това би ми се видяло кощунствено.

 • Делян Делчев на 04.01.2010г. в 15:47ч.

  @Весина: абсолютно съм съгласен за това, че трябва да се направи анализ. Защото има нещо изключително куцащо при условие, че сме държава с под средното ниво регистрирана престъпност в ЕС на глава от населението, но не в количеството престъпност е проблема, а в нейната разкриваемост, където сме на последно място в ЕС. Ние имаме най-ниската разкриваемост на престъпления (при това с много сериозна критика отвън, че МВР брои за разкрити оттеглени жалби или спрени по давност) в процентно съотношение но и най-ниската на служител на МВР, където въпреки че броя на служителите е забележи ДЪРЖАВНА ТАЙНА, и ние сме единствената държава в ЕС, която отказва да рапортува бройката на ЕК, се знае че имаме най-голямото количество служители на глава население (над 60к души).
  Феноменално, но за 2008-ма година само проследяванията извършени в София са повече отколкото общото количество такива извършени във Франция. От тях обаче само 1 на 100 е влизало в прокуратурата. Тоест някак си Франция успява да поддържа по-висока разкриваемост с по-ниско количество проследявания? Само тази проста, публична, макро статистика е достатъчна за да определи, че има нещо изключително гнило в службите и те имат нужда от мнооооооооооооого сериозен ремонт и реформи. И не е проследяването това, което ще им помогне или попречи.

  Също така ти изместваш темата. Тук не може и НЕ СТАВА ВЪПРОС ДАЛИ МВР ДА ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ НЕ. Защото ТЕ ВЕЧЕ ИМАТ ПРАВО И ВИНАГИ СА ИМАЛИ ПРАВО, въз основа на ЗСРС (преди) и ЗЕС (сега).

  Ние не дискутираме просто дали МВР да има право на достъп до тази информация. Ние дискутираме дали да има право на достъп БЕЗКОНТРОЛНО. Тоест при всякакви злоупотреби да не следват наказания. Новият закон е калпав, защото той ражда престъпност, тъй като престъпник не е само гражданин извън системата, престъпник може да бъде и гражданин в системата.
  Новият закон значително олекотява контрола при достъп до информацията, а на практика във всички случаи на достъп до мобилните оператори предвижда той да бъде доброволен и вътрешен за МВР. Това създава конституционен парадокс (нарушение на конституцията).

  Предложеният законопроект не допуска на МВР достъп до тази информация, ТЪЙ КАТО ТЕ ВЕЧЕ ИМАТ ДОСТЪП, и поне от 1999-та година имат. Предложеният закон РАЗШИРЯВА ПРАВОТО НА ДОСТЪП, ПОДМЕНЯ КОНТРОЛНИЯТ МЕХАНИЗЪМ В НАБЛЮДАТЕЛЕН и създава цяло основание за единствено ДОБРОВОЛЕН КОНТРОЛ.

  Така че въпросът тук е по скоро – ТРЯБВА ЛИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПРЕСТЪПНОСТ (тъй като тя очевидно не е засегната от правото на достъп на МВР до информацията) да се добави и потенциал за престъпност в системата? Или е по-добре да се запази сега действащият ЗЕС, който очевидно работи (виж случая Наглите или Стоян Стоянов) или пък мноооого сериозно да се преработи контролът в новото предложение, и по специално член 250б.

 • cha на 12.01.2010г. в 22:38ч.

  Нека този, който може да произнесе думата „непротивоконституционствувателствувайте“ хвърли първия камък :)

 • Алиса на 02.06.2010г. в 13:19ч.

  Тотален контрол върху населението, няма за цел намаляване на криминалната престъпност. Цели се у масите да се създаде мания за преследване и комплекси за малоценност. Защото хората с понижено самочувствие, са готови да упражняват непривлекателен труд.