трънки и блогинки

Възможности на технологиите за наблюдение

Написано на: 04.01.2010 · 24 коментара

Познаването на възможностите на технологията за прихващане, събиране и анализ на информация за съобщенията, дава представа за истинския ефект на събирането и облекчения достъп до трафични данни, и средствата за подслушване и запис на разговорите и другата комуникация върху живота ни.

На последния Chaos Communication Congress, Andy Müller-Maguhn изнесе интересна лекция, която представи поглед върху възможностите на Intelligence Support Systems технологиите. Темата за събирането на данни относно електронните съобщения е много актуална в България и искам да представя синтез на лекцията, като на всеки заинтересован препоръчвам да изгледа целия запис (.mp4 629MB).

Обобщеното название „Intelligence Support Systems“ включва софтуерни и хардуерни продукти за прихващане и анализ на данни от и относно електронниите съобщения и данни от други източници за поведението и съобщенията на лицата.

В света има различни правни режими на тези данни и технологията се разработва с цел да прави максимално възможното — да прихваща, събира и анализира цялата информация. Разграничението между данните относно съобщенията (трафичните данни) и съдържанието на самите съобщения е изкуствено разграничение, въведено или не от правото на юрисдикцията, в която се ползва решението. Технологията позволява максималното, като при въвеждането ѝ следва да се ограничава с цел съобразяване с правилата на държавата, в която се ползва.

В резултат от разминаването на практически възможното и позволеното от правото се създава натиск за промяна на законите с цел допускане максимално използване на технологията, а не обратното — развитие на технологията, породено от реални обществени нужди. Мотив за промяната на законодателството е стремежът да се продават все повече и повече такива продукти от страна на производителите.

Този натиск води до развитието на методите за събиране и достъп до информацията, като те преминават през три основни парадигми:

 1. Прихващане при нужда — с участието на оператора, който съдейства при събирането на данните. Операторът знае и действа след макар и формална проверка на правното основание за извършването на действията. Този активно се измества и се заменя от:
 2. Прихващане чрез интерфейс, който позволява събиране на данни без знанието на оператора. Контролът е вътрешен за службата, която ползва интерфейса.
 3. Прихващане и записване на цялата комуникация за всички. Технологията е достатъчно развита и го ползволява. Въпреки, че информацията не би трябвало да може да бъде използвана в съда, то тя била полезна за разузнавателните и службите за сигурност.

Логическите компоненти на решението са следните:

 1. Интерфейси и функции за прихващане на съобщенията.
 2. Интерфейси за достъп до прихванатите съобщения.
 3. Решения за съхраняване на прихванатите съобщения.
 4. Инструменти за филтриране и анализ на прихванатите съобщения.

Първите три функции се състоят в по-скоро чисто технически решения, като трябва да се отбележи че ясната тенденция за понижаване на цената за съхраняване на информация вече дава възможност да се реализират решения за запазване на всеки разговор, макар и с по-ниско качество.

Най-интересни за широк кръг от лица са възможностите за филтриране и анализ на събраните данни. Като пример предлаганата от Siemens платформа за наблюдение има възможност за събиране и цялостен анализ не само на данни относно съобщенията на „субектите“, а и на паспортни данни, полицейски досиета, банкови сметки, данни за полети, информация за местоположението на лицето от gsm регистраците, GPS услуги и ползвани ATM и POS терминали.

Веднъж събран, този масив от информация може да се използва за изследване на:

 • Връзките между лицата — кой с кого, как, колко и кога общува. Пълна информация относно обменените съобщения, както и общо местоположение на лицата.
 • Създаване и търсене на поведенчески шаблони — йерархични шаблони в общуването, който може да се търсят в общата база от записи и да се установяват връзките между хората.
 • Точно установяване на местоположението на лицето, чрез комбиниране на данни от GSM, GPS, АТМ, POS източници.
 • Разпознаване на реч и създаване на „гласови отпечатъци“ — индивидуални описания на гласа на човека, позволяващи идентификацията му, независимо от използваното средство за гласова комуникация.
 • Създаване на възможност за следене по ключови думи в разговорите.
 • Филтриране на гласа по пол, език и дори акцент. Развива се възможността за автоматично установяване на емоционално състояние на говорещия — дали изпитва възбуда, гняв или друга силна емоция.
 • Изграждане на поведенчески модел за всеки и намиране на отклонения от нормалното поведение на субекта. Всяко действие извън обичайните маршрути, брой обаждания, тегления на пари, може да представява позивна за активиране на детайлно наблюдение действията на лицето.
 • Други възможности, за които е препоръчително всеки да потърси по темата за Intelligence support systems

В края на лекцията се повдига темата за защита от тоталното наблюдение, за което тези технологии дават възможност. Тази нужда е била официално призната, при събитията в Иран, който е ползвал решение на Siemens и Nokia. В Германия е имало дискусия защо въобще е било продадено, как се отнася тази сделка към ембаргото над Иран, но всеки от замесените се е оправдал с нещо си и виновни няма. Аргументите на производителите на технологиите за наблюдение са същите, като на пророизводителите на оръжие — не можем да отговаряме за това, което правят с продуктите.

Лекторът е започнал проект за събиране на информация относно използваните платформи за наблюдение, в който по настоящем няма никаква информация, но въпросът какво се ползва в България, кои решения се ползват за така обсъждания интерфейс. Някой има ли подробности?

Категория: всякакви

24 коментара ↓

 • Хубаво ми е, когато хората коментират. Чета внимателно всеки коментар и отговарям, когато имам какво да кажа.

 • ал_шопов на 04.01.2010г. в 11:34ч.

  Много смислена статия, Пейо.

 • dzver на 04.01.2010г. в 11:56ч.

  Каквато и система да ползват към момента в България, нямат автоматична идентификация по глас. Щяха да са изловили всички телефонни измамници досега със СРС. Иначе с подобна система настават мракобесни времена върху хората – или трябва да живееш като свободен човек, или да ползваш съвременни технологии. Доста мрачен избор.

  Особено опасна за личната свобода ми се вижда тенденцията към замяна на книжните пари с електронни – употребата на дебитни и кредитни карти, както и поименните карти за отстъпки в магазините и бензиностанциите.

  От друга страна, съдържанието на комуникацията може теоретично да се защити с ключове. Не мисля че сме далеч от времената, в които за GSM разговор ще се ползват IM клиенти и SSL. Куките пак ще се върнат в детската градина.

 • krlkirilov на 04.01.2010г. в 11:59ч.

  Предполагам и тази информация в България е с гриф „Строго секретно“.

  Аз имам и друг въпрос:
  Някак прибързано преди година и половина България закупи суперкомпютър, един от стоте най-мощни суперкомпютри в света.

  http://www.technews.bg/info.php?id=9636

  Може да е съвпадение но закупуването му съвпадна с приемането на наредба 40, и той беше монтиран не в БАН а в ДАИТС (наредба 40 беше съвместен проект на МВР и ДАИТС). Не съм чувал някой да прави научни изследвания на него. Някой има ли информация за какво се ползва? Сега след като ДАИТС не съществува, кой го стопанисва?

 • пейо на 04.01.2010г. в 12:43ч.

  @dzver
  Лекцията описва какво може софтуера. Това не означава, че ние имаме такъв софтуер, нито че ако имаме го ползваме. В момента не става, защото:
  1. СРС могат да се ползват само за тежки престъпления
  2. За да може да свържат гласа с името, трябва да са свързали първо името с гласа – т.е. да са те идентифицирали

  @krlkirilov
  Купуването на суперкомпютър по-скоро съвпадна с огромен бюджетен излишък, който трябваше да иде някъде :)

 • Знаещ на 04.01.2010г. в 13:59ч.

  Суперкомпютъра беше закупен август месец и беще официално открит на 9 септември :). Бюджетнят излишък се харчи в края на годината. Определено съвсем други са мотивите за закупуването му.

 • Саша_87 на 04.01.2010г. в 15:47ч.

  Това си е инструмент на службите и не трябва да им позволяваме така да ни следят! Твърдо съм против!

 • Филип Петров на 04.01.2010г. в 17:21ч.

  krlkirilov – Моя колежка от университета беше канена за някакви презентации на направени научни изследвания чрез „суперкомпютъра“, както и се планираха оптични връзки от университетите към него (може и вече няколко да са факт, но по-скоро може би не). Доколкото знам се използва по предназначение. Все пак ще я питам за подробности.

 • Учуден на 04.01.2010г. в 18:08ч.

  Това ми заприлича на лекция от типа „Какво може да се прави с топла вода“. Общи приказки за систематизиране на общи неща. За съжаление нашите учебници са пълни с такъв тип „уроци“ и цели поколения израснаха с такъв тип „мислене“.

 • m на 04.01.2010г. в 18:13ч.

  Добре дошли в реалния живот!
  Добре дошли в Матрицата!
  Нали не беше вярно,нали не можеше да съществува,нали всички хора се смееха ехидно като им се казваше навремето ,че това е вече реалност.Но не,трябваше да го чуят по медиите за да го повярват.Наивници….Оттогава много вода изтече,много много,късно се сещате,вече сте прецакани.Всички несполуки около вас,желязната хватка в която сте попаднали е именно заради тази Матрица в която не вярвахте.Късно е за вас,да не сте спали навремето,когато Мофифон и Мобилтел правеха отбивки от мрежите за МВР задължени със закон,а и поради това че това МВР беше един от инвеститорите в тези същите мрежи.Това са така наречените интерфейси.Защо ви искаха да си снимате паспорта като си купувате телефон,някой идвало ли му е на акъла защо?Дали случайно не е за да се асоциира точката на екрана с човека?Колко е точноста на пеленговане на един ГСМ,знаете ли?И не е ли тази перфектна система направена за тотално следене?А интернет какво е,дали е направен за наш кеф от Пентагона?Още е негова собственост…Хубаво масто за живеене е света,не намирате ли,ше се светнете вие,ама късно….

 • Богомил Шопов на 04.01.2010г. в 21:22ч.

  Може би лекцията на Джереми в България ще ти е интересна – той ще говори за подобни неща:
  http://wtconferences.com/?page_id=703

  Бого

 • m на 05.01.2010г. в 06:35ч.

  Сигурно ще е интересна,но докато набере критична маса хора ще мине още доста време.Проблема е че хората са много доверчиви и лесно се подлъгват по блестящи опаковки.А след като успеем например да забраним сегашният тип контрол,то вече ще има друг по-лъскаво прикрит за който ще трябва още много години да се тръби,докато набере противници.Затова е по-добре много да не се вдига шум за да не се сменя често системата,защото това го знаем и може да вземем мерки.Новото ще трябват години пак за да му се намери цаката.Това технологично „развитие“ всъщност крие качествен регрес в себе си.

 • lomovera на 05.01.2010г. в 14:46ч.

  Адски полезен пост, за който благодаря. Коментарът на dzver ми допълни картината.

 • kinetic на 06.01.2010г. в 23:54ч.

  Интересна е темата за автоматизиран анализ на записваните данни. Принципно се чувствам необезпокоявана от присъствието на камери именно изхождайки от предположението, че ако някой изобщо гледа записаните данни, то ще е за конкретен инцидент, за конкретна личност
  (а в общия случай не мен) и съответно ще си остана в периферията на вниманието, т.е. невидима :-)

  Ако обаче се намесят системи за автоматизиран анализ на записваните данни в цялост, според предварително дефинирани „поведенчески модели“, следени ставаме всички.

  Всъщност не вярвам много във възможността да се направят адекватни такива модели и шаблони за автоматизирано разпознаване. Човешко поведение в шаблон… ? Това е като утопията в зората на изкуствения интелект.

  Но в случая това прави въпросните модели още по-опасни, защото ще се превърнат в контролиращ еталон за поведение на публични места. Нещо като „дръж се прилично, какво ще си помислят хората“ в осъвременен вариант.

 • m на 08.01.2010г. в 21:07ч.

  Мислиш ли че ще останеш невидима.Да ти изясня липсващото звено:
  Информацията събрана от камери,кредитни,дебитни карти,карти за специален достъп,биометрични данни,телефони и др. отива на едно място,на което ти се прави профил.Скоро очаквайте и софтуери за разпознаване на образи и най-вече на характерите по образите.Те отдавна са написани и приложени,но както знаем БГ си е девета глуха,но скоро и в нея.И така целия ти ден по часове и минути е записан в профила ти с места и образи.Като стане престъпление веднага се вадят анализите кои са били в контролирани обекти и се елиминират,останалите да му мислят.Така се поевтиняват много неща,най-вече живота на хората.Вече струва 2 пари.А да ти се изфабрикува самоличност е фасулска работа.Една сутрин се събуждаш световно известен наркотрафикант търсен от поне 10 правителства.Става за 1 час.Хубаво е да си невидим нали?Поне в очите на слепите….

 • kinetic на 11.01.2010г. в 00:55ч.

  Мда, предположих, че използваната дума ще предизвика коментар. Наистина, факт е, че никой не е застрахован и че технологии като разпознаване на образ (ако говорим за видео данни) правят възможно автоматизираното индентифициране и следене местоположението на хора, с всичките възможни злоупотреби с тази информация от страна на имащите власт.

  Втората част на поста ми беше за автоматизирания анализ по отношение на психологически фактори – характер, поведенчески модел. Просто съм скептична относно създаването на адекватни такива технологии. До момента всякакви подобни модели са ограничени и повърхностни. Което в случая не е повод за оптимизъм, защото опитите да се изполват такива ограничени модели за целите на следене и контрол е един вид опит да се напъхат хората в калъп, с всичките негативни последствия от това.

 • m на 12.01.2010г. в 07:35ч.

  Има една наука,казва се френология….
  Има една друга наука,казва се физиогномия(физиономия)….
  Отдавна всичко е методизирано,класифицирано и описано.Софтуерите са просто практическата реализация на модела….За да е по-евтино и бързо.С тях и без тях е все тая,инструктирания ще те пресее перфектно и без тях.Със 100% успех,няма грешки,бъди сигурна.

 • kinetic на 14.01.2010г. в 01:44ч.

  „Отдавна всичко е методизирано,класифицирано и описано.Софтуерите са просто практическата реализация на модела“

  Е…не мога да не изкоментирам още малко…Значи логично е да се вижда възможност за автоматизация, когато става въпрос за точно дефинирано и систематизирано познание. В случая (а и след кратък рисърч) предполагам става въпрос за комплекс от неща. Някои от тях, като анализ на ясно дефинирани характеристики на формата на лицето, изглеждат като да подлежат сравнително директно на автоматизация. Други, по-фини, като изражение, поглед, моторика..които ние като хора, с опита си сме се научили да различаваме, могат да се окажат адски трудни за представяне във формат, подходящ за автоматизирано разпознаване. Това е класически проблем от областа.

  Може, разбира се, да се приеме, че след време ще усъвършенстваме дигитализирането и на такива неща. Зависи какво точно искаме да постигнем. Въпросът е комплексен и е ясно, че няма да го решим сега в този спор. 10x за коментарите.

 • m на 14.01.2010г. в 18:15ч.

  За Невронни Операционни Системи дали си чувала?Знаеш ли какво правят с тях?Това,за което тук си говорим е отдавна в миналото.

 • kinetic на 14.01.2010г. в 23:45ч.

  Невронни мрежи ли имаш предвид?

 • m на 15.01.2010г. в 06:26ч.

  Не точно,мозъка е невронна мрежа,в която всеки неврон си има команда да го наречем.Говоря за операционна система,която е връзката между дигиталния и невронния свят,която в резултат поражда киборги – полухора-полумашини.Препрограмират им мозъка за нула време,четат всичко в него,записват,трият,части,парчета,всичко каквото пожелаят.Тези полусъщества дистанционно могат да бъдат управлявани и също да управляват с мозъка си устройства,животни,хора от разстояние,естествено и те трябва да са пипнати.Свръхмашиночовеци.Между другото няма нищо скрито на този свят,всичко е явно.Скрито е за тези,които не искат да го видят.

 • vlad на 10.02.2010г. в 00:08ч.

  Хм, като говорите има логика
  Само едно не ми се връзва:) знам, че просто в България няма кой (дори да ви следят) да обработи тая информация. Просто сме големи мързели, пък и в съчетание с ниските заплати в държавната администрация просто си представям кви мозъци бачкат например в ДАНС:)
  Имам познат дето го канеха за админ, то смешна заплата!! Няма луди да бачкат за тия кинти.

 • инж. Анатолий Николов на 20.02.2010г. в 23:12ч.

  Една може би дълго подготвяна статия с оразмерени правилно термини в конкретната ситуация.Харесаха ми и коментарите след нея, затова реших да добавя и моето виждане.В Технически Университет София, филиала в Пловдив ни показаха упражнения, сравнително елементарни на отделяне на цветове и форми с помощта на Матлаб, една сравнително добра програма за създаване на какви ли не модели. Предвид няколкото години откак не съм разглеждал темите за дипломиране и проектите по специалността ми Автоматика, Информационна и Управляваща Техника, преди около месец прочетох интересно заглавие, което изглеждаше почти така :“разпознаване на обект, заснет с видеокамера, монтирана във вертолет модел R600 (небезизвестните играчки с които се правят чудеса) и приземяването в областта на обекта“. Темата е най-вероятно развита от доцентите в катедрата, а сами се досещате че има хора които веднага могат да се възползват от подобни „скромни “ идеи. По мое време (преди 3-4 години) просто отделяхме фигурки от .jpg файлове. Мислите ли че подобни модели на разпознаване не са известни от поне 10-15 години?

 • Silver Dragon на 03.01.2011г. в 15:13ч.

  Интересно *.pdf файлче, което дори не е секретно. Обърнете внимание на сайта, от който идва. Прекалено малко информация има, за да се правят спекулации. А тук прочетох доста…
  Темата е интересна – браво :)
  Ето линк: http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CDkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC1236452%2Fpdf%2Fbiophysj00055-0546.pdf&rct=j&q=neuron%20operating%20system%20.gov&ei=trohTdaSDcKAOub9lIIJ&usg=AFQjCNG2Y8Wc41fZPqcDwVAIcYvZNZLt5A&cad=rja

  Пускам го през гугъл, че иначе не тръгва нещо…

 • zora на 12.12.2011г. в 17:09ч.

  Защо ли имам усещането,че някои важни библейски пророчества са се изпълнили и са вече факт…?