трънки и блогинки

Първенството в Ю…

Написано на: 13.06.2010 · Няма коментари

Първенството в ЮАР е първото, на което се осигурява безопасност на хулиганите, вместо безопасност от хулиганите.

Категория: твит