трънки и блогинки

Бразилия предла?…

Написано на: 11.07.2010 · Няма коментари

Бразилия предлага уредба на авторското право, която отчита правата на ползвателите. Виновните се издирват. http://tinyurl.com/38rp6vo

Категория: твит