трънки и блогинки

Мненията на мени…

Написано на: 22.10.2010 · Няма коментари

Мненията на мениджърите по случая „Рууни“ са интересен пример за отношенията работодател-служител http://is.gd/gcH8k

Категория: твит