трънки и блогинки

Всички които сам…

Написано на: 02.02.2011 · Няма коментари

Всички които самоотвержено налитат да се преброяват могат да си припяват „Винаги готови, винаги готови да се преброим!“ http://bit.ly/e4Y7Zu

Категория: твит