трънки и блогинки

Съзнавам колко е…

Написано на: 06.02.2011 · Няма коментари

Съзнавам колко е глупаво да си купиш лист и молив, но електронни и за $100, но все пак бих. http://noteslate.com/

Категория: твит