трънки и блогинки

Застраховка срещу политически риск

Написано на: 13.07.2011 · 2 коментара

Оказа се, че съществува Застраховка „Промяна в нормативната уредба“. Нарича се Регулаторен риск и е част от по-общия термин Политически риск (дефиниция). Примери за Политически риск са събития като: война, тероризъм, граждански протести, експроприация, нарушаване на държавни гаранции, валутни проблеми и всякакви съзнателни и нарочни действия на управляващите определена държава, които застрашават инвестициите в нея. Проблемите, които носи политическия риск, са най-важни за директните чуждестранни инвеститори и решения за тях се предлагат от Световната банка (публикуват интересни доклади), правителството на САЩ, а и частни застрахователи, обединени в международни пулове.

За съжаление този тип застраховки са достъпни за огромни за нашите мащаби инвестиции (малък бизнес е такъв с 250 милиона годишен приход), което за нормалните български предприятия прави риска от управленските решения същия като риска от природно бедствие.

 

Категория: всякакви

2 коментара ↓