трънки и блогинки

Визуализация на Бюджета

Написано на: 15.07.2011 · Един коментар

Едно от най-полезните приложения на отворените данни е възможността за проследяване и анализиране на публичните разходи. Когато информацията за източниците на приходи и начините за разходването им е публична, то всеки може да извлече интересуващата го информация и да си направи изводи. Най-простия пример за ползването на такъв тип информация е републиканския бюджет.

Направих визуализация на приходната част на консолидирания бюджет за 2011 година, която най-общо показва структурата на приходите, които държавата харчи. На мен ми харесва възможността да се види разбивката на всеки вид приход, но най-готиното е че визуализацията е автоматична. Ползвам платформата на OpenSpending, която позволява (почти) автоматична визуализация на пакет от данни, чрез описанието им по определен начин. Проектът е в доста ранен етап и почти-автоматичността му е доста силно изразена, но възможностите за визуализация са впечатляващи и усилията си заслужават. Ако на някой му се занимава с подобни неща – да се обажда. Работа има за всички.

Допълнение: Вече има визуализация и на разходната част. Открихме бъг в платформата и засега, за да преминете на следващото ниво, трябва да натиснете класификаторите (връзките „Основни направления“ и „Видове в направление“) над графиката.

Категория: проекти · свободни неща

Един коментар ↓

  • Хубаво ми е, когато хората коментират. Чета внимателно всеки коментар и отговарям, когато имам какво да кажа.

  • Днес и утре на 19.07.2011г. в 21:42ч.

    като няма производство с данъци запълваме бюджета, но нещо и те станаха несъбираеми, да видим дали ще стигнем участта на Гърция