трънки и блогинки

404 е код за загуб?…

Написано на: 27.07.2011 · Няма коментари

404 е код за загуба при категоризацията на банковите кредити

Категория: твит