трънки и блогинки

Anonymous, сладурите,…

Написано на: 13.02.2012 · Няма коментари

Anonymous, сладурите, във видеообръщението си ( http://t.co/vAZa5IEA ) са преписвали от Живковата конституция http://t.co/ihoBYcSx

Категория: твит