трънки и блогинки

Предложения и сигнали на граждани до административни органи – обзор

Написано на: 04.12.2006 · 5 коментара

Предложенията и сигналите са инструмени, с които разполагат гражданите да подпомогнат и заставят администрацията и органите, осъществяващи публични функции да подобрят дейността си. Подобрението може да се състои в идеи за усъвършенстване дейността им, подтик за решаване на въпроси в тяхната компетентност или сигнализиране за незаконно или нецелесъобразно тяхно действие или бездействие. Искам да се опитам да разкажа за тези инструменти, като отговоря на някои основни въпроси за тях с надежда, че повече хора ще ги осмислят и използват като възможност за въздействие и евентуална промяна към по-добро.

Важно уточнение е, че не съм отделил много време за изучаване на темата, а и нямам практически опит с административното право. Затова ще се опитам само да преразкажа по-достъпно и систематизирано написаното в Администативно-процесуалния кодекс и се надявам да бъда допълван и поправян от по-умните от мен.

Кога се прави предложение?
Когато гражданинът или организацията на гражданите имат идея как административния орган по-добре да върши своята работа или когато иска да ги подтикне да вземе решение по въпрос, които е в тяхната компетентност.

Кога се подава сигнал?
Когато административния орган не си върши работата, върши я лошо или нарушава закона. Сигнали се подават за злоупотреба с власт, корупция, нецелесъобразни или незаконосъобразни действия или бездействия на длъжностни лица или административни органи. За да е ефективен този контрол, сигналът винаги се подава по-вишестоящия орган.

Кой може да прави предложения и подава сигнали?
Всички. Всеки гражданин или сдружение на граждани (и омбудсманът) може да предприема тези действия. Кодексът изрично казва, че в тези случай няма нужда да се доказва интерес и по този дава възможността на всички нас да упражняваме граждански контрол над нашата държава. Само с нарочна разпоредба в закон може да се предвиди специален ред за разглеждането на предложенията и сигналите.

Основни принципи
Три принципа са изрично залегнали в АПК, за да гарантират правата на гражданите:

 • Административните органи са длъжни да приемат и изслушват граждани и представители на граждански организации в предварително оповестени дни и часове.
 • Органите, към които са адресирани предложенията и сигналите, са длъжни да разгледат всяко постъпило предложение или сигнал и да се произнесат с решение.
 • Никой не може да бъде преследван само заради подаването на сигнал или предложение.

Форма на предложенията и сигналите
Разпоредбите на Кодекса и тук целят да улеснят максимално гражданите, като той предвижда, че предложенията и сигналите може да се подават устно или писмено, лично или чрез представител, по телефона, чрез писмо, факс или дори чрез електронна поща. Органът, към който е отправено предложението или сигнала е длъжен да го регистрира и гражданите трябва да настояват да се уверят, че той е изпълнил това си задължение, защото то ще им позволи да упражнят последващия контрол.
Единственото изискване, за да бъде прието предложението или сигнала е то да не бъде направено анонимно.

До кого трябва да се подават предложенията и сигналите?
Предложенията са до органа, който искате да изпълни свое задължение или чиято дейност искате да подобрите. Сигналите се подават до по-вишестоящия орган на компетентия орган. Вашето предложение или сигнал, дори и да е адресирано до грешния орган трявба да бъде препратено до компетентия да реши орган и вие трябва да бъдете уведомен за това.

Това трябва да ви даде някаква начална идея какво представляват предложенията и сигналите. Ако мислите, че ще е полезно и имате интерес може да се опитам и да опиша и по-конкретно спецификите им, как се подават, какво е добре да съдържат и други детайли. Всякаква помощ от някой, който се чувства компетентен е повече от добре дошла.

Категория: всякакви

5 коментара ↓

 • Хубаво ми е, когато хората коментират. Чета внимателно всеки коментар и отговарям, когато имам какво да кажа.

 • Искър на 05.12.2006г. в 10:00ч.

  Пейо, тази публикация идва навреме – тъкмо обмислях как да подадем с приятелката ми официално оплакване до СКГТ, след като снощи шофьор на линия 76 преби пътник.

 • пейо на 05.12.2006г. в 10:06ч.

  Искър, това е директно за полицията.

 • Ирина Марудина на 05.12.2006г. в 10:07ч.

  Пейо е прав. А и не мисля, че СКГТ се класифицира като административен орган.

 • Искър на 05.12.2006г. в 12:04ч.

  Да май наистина няма смисъл да се занимаваме със СКГТ. Трябва да издирим пострадалия и още свидетели и да се обърнем към полицията.
  Коментарите ми са малко извън темата, но благодаря все пак.

 • IZaNaMI на 05.12.2006г. в 20:20ч.

  Искър, а днес 76 само свали пътници, затовори врати и потегли, будалите на спирката нека си чакат! Хъх! А после защо не дупчиш билетче – за да не те бият!?