трънки и блогинки

Да сте виждали д?…

Написано на: 04.04.2012 · Един коментар

Да сте виждали добро обяснение как е реализирана auto-save функционалността в MacOS? http://t.co/R3n2Npud

Категория: твит

Един коментар ↓