трънки и блогинки

But I would shove that egg all over again!

Написано на: 19.12.2006 · Няма коментари

Нова екранизация на All the king’s men – повод да припомня малко известния втори куплет:

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall;
All the King’s horses and all the King’s men,
Couldn’t put Humpty together again.

Scrambled or omelette – this was the choice
I’d love it with cheese, yelled somebody’s voice
His death was not kind, said one of the men
But I would shove that egg all over again!

Категория: бележки