трънки и блогинки

Европейската Комисия: Преизползването разрешено

Написано на: 08.07.2012 · Няма коментари

Решение 2011/833/ЕС Европейската комисия въвежда общо правило за свободна възможност за повторната употреба на документи, собственост на Комисията. Написах повече в блога на българската група на OKFN.

Категория: мини