трънки и блогинки

Телефонът става рано

Написано на: 23.01.2007 · Няма коментари

Телефонът, какъвто трябва да бъде започва рано с проклетиите:

Тел> 7:00 зърр-зъррр. ставай!
Потр> Нещо ми е лошо…
Тел> Да, буден си.

Или може би: „Защото си жив“

Категория: бележки