трънки и блогинки

Кой какво прави? …

Написано на: 05.09.2012 · Един коментар

Кой какво прави? „Аз“, „Ние“ и „Те“ глаголни форми в речта на Бойко Борисов http://t.co/zdYnFLlL

Категория: твит

Един коментар ↓