трънки и блогинки

Ratio конференцият…

Написано на: 29.09.2012 · Няма коментари

Ratio конференцията е значителна по-добра алтернатива от труда тази събота. Учи, мама, да не работиш: http://t.co/fXyfcuwz

Категория: твит