трънки и блогинки

Връзки за регулацията на спектъра

Написано на: 14.02.2007 · Няма коментари

Проф. Лесиг в поредната си презентация защитава тезата, че изполваемата част от спектъра трябва да бъде възможно най-малко защитена чрез лицензии и трябва да бъде насърчено свободното ѝ ползване с цел насърчаване конкуренцията и развитие на технологиите.
В своя публикация проф. Тим Ву дава примери с мобилните оператори в САЩ как получилите право върху даден сегмент го ползват в ущърб на потребителите.
Разпределение на спектъра в БГ.

Категория: бележки