трънки и блогинки

Крепостни депутати

Написано на: 17.04.2007 · Няма коментари

Много интересна, а и радикална, идея е изказана от проф. Мингова. Мандатът на народните представители да се прекратява, ако те напуснат (или бъдат изключени?) от парламентарната си група. Не знам точния контекст и доколко е сериозна идеята, но тя би променила сериозно логиката на конституционния ни ред. Добре, че депутатите са толкова свикнали само да транспонират, че почти губят навика за оригинално законотворство.

Категория: бележки