трънки и блогинки

Какво трябва да знаем за провеждане на законен протест – част 2

Написано на: 04.07.2007 · 11 коментара

Като продължение на предишното писание и като повод да изразя убеждението си, че на противоречащи на закона действия не трябва да се противопоставят незаконосъобразни мерки, бих искал да уточня още някои подробности относно организирането на законен протест.

Срок за подаване на уведомление
Както писах и преди за организирането на събрание, митинг или манифестация е нужно единствено подаване на уведомление до кмета на общината в предвидения от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ) срок. Това означава 48 часа преди началото на митинга или пет дни преди провеждането на манифестацията. Законът говори за „неотложни случаи“, при които уведомлението може да се подаде 24 часа преди началото на митинга или 2 дни преди манифестацията, но не дефинира кои случаи се считат за неотложни и така оставя преценката на кмета. Друга особеност на ЗСММ е посочването на срокове в часове. Тъй като не знам за разпоредба, която пояснява как се броят сроковете в часове, а и посочения брой часове за кратни на дни, според мен при тях трябва да се прилагат правилата за броенето на сроковете посочени в дни.

Съдържание на уведомлението
Освен, че трябва да бъде подадено в срок, то трябва да съдържа и определена информация за събитието и неговите организатори. Чл. 18 от НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община посочва нужното съдържание и аз се опитах да направя един грозен шаблон за уведомление, който да послужи като сламка на организаторите на митинга или манифестацията и моля, недейте го използва на сляпо.

Реакции на уведомлението
Уведомлението се подава в канцеларията на общината (ул. „Московска“ 33 за София) и се завежда във входящата ѝ служба срещу входящ номер. Освен времето на подаването му, той може да послужи и за проверка във виртуалното деловодство. Възможните реакции от страна на Кмета са три:

 1. Приема уведомлението и взима мерки за запазване на реда по време на протеста (чл. 11 (2) ЗСММ)
 2. Предлага промяна на времето, мястото или маршрута, ако според него създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението (чл. 12 (1) ЗСММ)
 3. Забранява провеждането на проявата. Това е възможно само на изрично изброените в чл. 12 (2) ЗСММ основания

При първия вариант имаме изявление, че проявата е съгласувана и би трябвало да можем да вземем подаденото уведомление, заедно с положителната резолюция върху него, което да ни послужи като доказателство, че протеста е организиран законно. При третия вариант, възниква възможност за обжалване на забраната първо пред Общинския съвет, а в случай, че не бъде изрично уважена и пред Районния съд. Общинския съвет може да произнесе в срок от 24 часа от подаването на жалбата срещу забраната и може: да уважи жалбата (протеста може да се състои); да не се произнесе (протеста може да се състои); да не уважи жалбата (протестът не може да се състои). Изричното неуважаване на жалбата от Общинския съвет дава възможност за отнасяне на спора пред Районния съд, който се произнася окончателно в пет дневен срок. Прави впечатление изискването на чл. 17 (4) от Наредбата който изисква уведомлението да се подаде не по-рано от 14 дни от планираната дата на проявата, което при определени обстоятелства може да възможността за обжалване на забраната.

Докато последствията и възможностите при приемане на уведомлението и забраната на протеста са ясни (варианти 1 и 3), то аз не виждам ясна възможност за реакция на предложението на Кмета за промяна на времето, мястото или маршрута на събитието (вариант 2). Това предложение се аргументира с възможна опастност за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, ако проявата се състои на планираното място и време. Чрез такова предложение може да се намали значително общественото значение на събитието, като то бъде преместено на място или в часови пояс, където мнението на протестиращите няма да може да бъде чуто и те ефективно ще бъдат изолирани. Такъв пример бе с преместването на „торент митинга“ от Ал. Невски на една поляна в най-задната част на Южния парк.

На мен ми остава единствено да предполагам какво може да се направи, ако има отправено подобно предложение. Тъй като то все пак е предложение, а не задължително разпореждане, вероятно организаторите може да отправят контра-предложение за друго място или час, където обществения ред или безопасността на движението няма да бъдат нарушени, но все пак ще протестиращите ще имат възможност да изявят публично мнението си. Ако някой има опит, моля, да сподели какво е най-уместното поведение в тази ситуация.

Роля на оранизаторите
При протест, който е организиран съгласно изискванията на ЗСММ, полицията е задължена да гарантира упражняването на правото на протест, като включително защитава протестиращите от несъгласни с мнението им. Лицата, посочени в уведомлението като организатори са отговорни за осигуряване реда и чистотата при провеждането му. За осъществяване на тези си задължения те могат да искат съдействие от полицията. Проявата се ръководи от председател, чийто указания за запазване на реда са задължителни за участниците. По сигнал на председателя, организаторите или по инициатива на полицията от проявата се отстраняват хора, който пречат на провеждането ѝ, нарушават грубо обществения ред, намират се в очевидно нетрезво състояние, въоръжени са или са маскирани, за да не могат да бъдат разпознати.

Това е само моето мнение, възоснова на изискванията в ЗСММ и Наредбата и ще се радвам, ако имате корекции или допълнения. Ако някой има въпроси или нужда от помощ при организирането на протест от негова страна, нека остави коментар или да се свърже с мен — ще се опитам да помогна.

Категория: всякакви

11 коментара ↓

 • Хубаво ми е, когато хората коментират. Чета внимателно всеки коментар и отговарям, когато имам какво да кажа.

 • turin на 04.07.2007г. в 14:03ч.

  Пейо, нещата които пишеш за организирането на протести са много добри, но смятам че има принципно разминаване на реалността с разбиранията, заложени в законите. Казано по друг начин – законите са остарели. Надявам се да нямаш против да споделя защо (ако не е на място коментарът, махни го, моля;)

  Казано накратно, всички тези правила са измислени с една-едничка цел – същата, поради която след френската революция цял Париж е прекроен и са построени големите булеварди, свързващи казармите. А целта е да се избегне посягане на властта.

  Толкова е директно и банално – не са измислени за улеснение на гражданите, нито за по-лесно и безопасно провеждане протеста на гражданите.

  Измислени са, за да защитят статуквото. Затова и полицията винаги и навсякъде е инструктирана на събирания когато протестиращите се обърнат по-агресивно към властта (например почнат да мятат развалени яйца), да пристъпи напред, да се изложи на псувни и побутвания и накрая да има „оправдание“ да окошари част от „тълпата“ за назидание и да разгони останалите хора.

  Така че всичко това с „одобрението“ е толкова old-age, от времето на разцвета на пропагандата и централизираната власт.

  Във времето, когато хората имат връзка помежду си (Интернет), която не е опосредствана от държавата и от властта по принцип (за нейно огромно, огромно съжаление) истинските протести са такива – http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_mob

 • пейо на 04.07.2007г. в 15:49ч.

  @ turin
  Ясене, ами и родителите ти са old-age, но надявам се че не си ги затрил :)

  Не, сериозно, какво предлагаш? Аз бих се съгласил с някои от наблюденията ти, но ти не даваш алтернатива или идея за подобряване. Повечето правила си имат ясна причина и дори и да е не-посягане на властта, то това е в повечето случаи за добро, защото иначе ще имаме революции през 2 години. Дълга е темата, но моля опитай да опишеш конструктивна идея.

 • Васил Колев на 04.07.2007г. в 16:26ч.

  Хм, ако се стигне до момента с революцията, този закон и правилата около него нищо няма да значат. Това са правила за съвсем мирни демонстрации, при които се счита и от двете страни, че все пак решение може да се намери – хората, които не считат, че с протести ще намерят решение не протестират, ами вдигат бунт.
  (закон за бунтовете още нямаме, поне доколкото знам, сигурно единственото е по параграфа за държавна измяна:) ).

  Няма го в закона, но поне според мен има един лимит на тълпа/демонстрация, при който законът автоматично престава да действа и се търсят други решения на място (например удовлетворяване на исканията на място, изчакване на хората да им мине, викане на армията и т.н.). Не мисля и че е възможно подобно нещо да се регламентира.

 • turin на 04.07.2007г. в 17:31ч.

  Пейо, ако можех да предложа точно решение, щях да получа нобелова награда. Не се шегувам – поставяш ми най-сериозните обществени трудности за последните столетия ;)

  Не казвам, че има решение. Не казвам, че анархията сработва – по-скоро обратното, няколкото опити са свършили все с тоталитарна власт. Но някаква интелектуална анархия е нужна. Отвореност на концепциите. Нагласа, в която готовото решение не е ценно, а ценно е изпробването и самостоятелното решаване.

  Не зная. Но да се прекалява с власт е опасно, много опасно. Казваш ми за революции – революциите всъщност се появяват точно при огромен излишък на власт. Не при анархията или при спонтанните протести. Появяват се бунтове и революции, когато има прекалена власт, която ти пречи дори да си кажеш какво ти е.

  Не искам революции. Не, не исксам и бунтове. Искам ред, но без излишна власт навсякъде.

 • пейо на 04.07.2007г. в 21:44ч.

  Разбирам те и е нормално да мислиш така. Но все още не мога да се отърва от мисълта как прекрачвам прага на философския факултет, облечен целия в бяло с автомат във всяка ръка…

 • Grimm на 08.07.2007г. в 22:53ч.

  Малко офтопик, но не мога да се сдържа.
  Преди час излязох с колелото да си взема вечерната доза адреналин, а и нещо за вечеря. Заваля проливен дъжд. Първо карах под покривите, но после си помислих – а как би направил Илойшъс? Подкарах смело под дъжда, струите ме биеха в лицето, а в главата ми се роди следното хайку

  Дъжд, дъга и пясък на цветя.
  Аз карам.
  А козинката слепна.

 • пейо на 09.07.2007г. в 07:39ч.

  @ Grimm
  Никога история с Илойшъс не е офтопик :)
  Особено като има и хайку.
  Благодаря :)

 • Risappysype на 12.10.2009г. в 07:02ч.

  Офигенно! Спасибо!!!

  http://www.lk009.info

 • Искрен на 03.12.2010г. в 00:02ч.

  Здравй, имам няколко въпроса относто роганизиране на протест. Дали е активна още тази страница? Ще се радвам ако може да ми пишеш на freezingskull@abv.bg

 • Султана на 02.10.2011г. в 10:41ч.

  Аз съм 67 годишна жена и прохождам в ползването на интернет пространството. Синът ми бе убит в една ужасяваща автом. катастрофа от т.н. „силен“ ЧОВЕК НА ДЕНЯ. Имам силното усещане,а не е само усещане,че процедурите,които последваха и ще продължат не ще защитят справедливостта .Основателните страхове ме карат да мисля за крайни мерки на протест като гладна стачка и дори по-крайни,защото не виждам друг начин.Моля,ако можете ,кажете ми как да организирам гладна стачка-аз майката

 • Джимитими на 26.07.2014г. в 15:25ч.

  А може ли да ми кажете нещо относно организацията на протестите пред посолствата? Необходимо ли е специално разрешение, от кого и колко време преди провеждането?