трънки и блогинки

Рицар не читател…

Написано на: 22.06.2010 · Няма коментари

Рицар не читатель, рицар спиратель http://identi.ca/chitanka

Категория: твит